jul1

Hur mycket kan man minska sin miljöpåverkan när det gäller just kläder genom att återbruka dem?