jul3

Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån förbrukar den europeiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier i snitt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år.


Men hur många gånger används kläderna i snitt?