Produktutveckling

FORM

GIVN

ING

Vi hjälper dig med formgivning av alla typer av produkter.

ANVÄ

NDAR

STUD

IER

Behöver du hjälp att förstå användarbehov eller kundkrav? Vi ger dig underlag och stöd vid utvärdering och tolkning av resultaten.

PROD

UKT

BILD

ER

En snygg presentationsbild av en produkt stärker varumärke och är avgörande för att sälja in en ny idé. Vi hjälper dig att ta fram detajerade bilder och presentationsunderlag.

PROT
OTYP

ER

För att snabbt utvärdera nya idéer arbetar vi alltid med prototyper i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen. Vi hjälper dig att ta fram mock-ups och funktionsmodeller

VISU

ALIS
ERING

För att förstå en produkts design och funktion skapar vi olika typer av visualiseringar där produkten placeras i sin rätta miljö. Fråga oss gärna hur vi kan lyfta era produkter!

IDEG
ENER
ERING

Goda idéer arbetas fram. Vi erbjuder ledning i kreativa processer för att hjälpa er att hitta innovativa lösningar på era problem och vi arbetar efter väl beprövad metodik.